Vot final: Procedurile legate de moștenire vor putea fi efectuate de oricare notar din țară

Vot final: Procedurile legate de moștenire vor putea fi efectuate de oricare notar din țară
Sursa foto: tvrmoldova.md

Actele care țin de eliberarea certificatului de moștenitor sau de certificatele legate de moștenire nu vor mai fi competența exclusivă a notarului de la locul deschiderii succesiunii. Un proiect de lege care prevede acest lucru a fost votat, în a doua lectură, de 73 de deputați.

Autorii proiectului de lege care prevede excluderea competenței teritoriale exclusive a notarilor în materie de procedură succesorală menționează că, în prezent, se limitează nejustificat accesul cetățenilor la serviciile notariale de acest gen.

Urmăriți-ne și pe canalul nostru de TELEGRAM

Respectiv, pentru deschiderea procedurii succesorale, persoanele vizate vor putea depune o cerere la oricare notar din țară. Acest lucru este posibil datorită creării Registrului electronic al dosarelor succesorale și al testamentelor, precum și faptului că notarii au acces la diferite registre electronice.

De asemenea, la cererea comună a unei majorități simple a moștenitorilor, notarul va putea transmite procedura succesorală către un alt notar. „Acest lucru va încuraja un spirit competitiv și va asigura o creștere a calității serviciilor și diminuare a costurilor”, se menționează în nota informativă a proiectului.

Direcția comunicare și relații publice a Parlamentului R. Moldova menționează că documentul va intra în vigoare după crearea condițiilor tehnice și operarea modificărilor necesare în sistemul informațional Registrul electronic al dosarelor succesorale și testamentelor, dar nu mai târziu de șase luni de la data publicării în Monitorul Oficial.

Certificatul de moștenitor va fi eliberat de oricare notar din țară. Parlamentul a aprobat în prima lectură proiectul
Actele care țin de eliberarea certificatului de moștenitor sau de certificatele legate de moștenire nu vor mai fi competența exclusivă a notarului de la locul deschiderii succesiunii (ultimul domiciliu al celui care a lăsat moştenirea). Un proiect de lege care prevede acest lucru a fost votat, în pr…