„Protecția copiilor nu poate fi realizată prin pedeapsă”. Apel public de retragere a legii privind sancțiunile în școli

„Protecția copiilor nu poate fi realizată prin pedeapsă”. Apel public de retragere a legii privind sancțiunile în școli
Sursa foto: cnpac.md

Mai multe organizații ale societății civile au lansat un apel public prin care solicită Ministerului Educației și Cercetării (MEC) retragerea propunerilor de modificare a Codului Educației privind introducerea sistemului de recompense și sancțiuni pentru elevi. Apelul vine după ce, acum două săptămâni, Parlamentul a votat în prima lectură proiectul de modificare a Codului Educației.

Apelul public a fost lansat pe 27 martie, la inițiativa Centrului Național de Prevenție a Abuzului față de Copii (CNPAC) și a fost semnată de 18 organizații ale societății civile. Semnatarii apelului susțin că sancțiunile disciplinare în școli contravin standardelor internaționale privind drepturile copilului.

Convenția Organizației Națiunilor Unite privind drepturile copilului, care este obligatorie din punct de vedere juridic pentru toate statele membre (printre care se numără și R. Moldova), garantează copiilor anumite drepturi specifice ale omului; în special, dreptul la educație (articolul 28) și dreptul lor de a avea interesul lor superior ca principală considerație în toate acțiunile și deciziile care îi privesc. Excluderea copiilor de la școală (fie prin eliminarea de la lecții, suspendarea sau exmatricularea de la studii) îi privează de dreptul lor de a avea acces la educație, iar cercetările arată clar că excluderea copiilor de la școală nu este în interesul lor superior”, se arată în apelul public către autoritățile R. Moldova.

De asemenea, semnatarii apelului public solicită Ministerului Educației și Cercetării să retragă această inițiativă legislativă și să prezinte societății un plan complex de abordare a fenomenului violenței în școli, care să cuprindă:

  • analiza fenomenului, atât din perspectiva violenței dintre semeni (bullying), cât și față de cadrele didactice și personalul tehnic, cu date reprezentative pentru toată țara;
  • analiza celor mai eficiente modele de disciplină școlară, care asigură respectarea intereselor superioare a copiilor și analiza perspectivelor de contextualizare în R. Moldova;
  • analiza costurilor, surselor de finanțare și a necesarului de resurse umane pentru a asigura eficiența metodelor propuse.

Urmăriți-ne și pe canalul nostru de Telegram

Pe 14 martie, Parlamentul R, Moldova a votat în prima lectură proiectul de lege privind modificarea Codului Educației, în care, printre alte propuneri, se regăsește și inițiativa de a introduce un sistem de recompense și sancțiuni pentru elevi.

Mai exact, potrivit proiectului, elevii din R. Moldova care comit abateri disciplinare vor putea fi alungați de la ore, suspendați pe o durată limitată de timp sau chiar exmatriculați, fără drept de reînscriere ulterioară în același liceu. Totodată, noile modificări prevăd și faptul că elevii vor fi recompensați pentru acțiuni sau rezultate apreciate de către comunitatea școlară.

Concomitent, personalul didactic, științifico-didactic și științific va avea dreptul de a beneficia de asistență psihologică, în cazul în care a fost victima unei situații de violență în timpul îndeplinirii obligațiilor de muncă.

Elevii din R. Moldova vor putea fi suspendați de la ore și exmatriculați pentru abateri disciplinare
Elevii din R. Moldova care comit abateri disciplinare vor putea fi alungați de la ore, suspendați pe o durată limitată de timp sau chiar exmatriculați, fără drept de reînscriere ulterioară în același liceu. Concomitent, personalul didactic, științifico-didactic și științific va avea dreptul de a ben…