Elevii din R. Moldova vor putea fi suspendați de la ore și exmatriculați pentru abateri disciplinare

Elevii din R. Moldova vor putea fi suspendați de la ore și exmatriculați pentru abateri disciplinare
Imagine simbol

Elevii din R. Moldova care comit abateri disciplinare vor putea fi alungați de la ore, suspendați pe o durată limitată de timp sau chiar exmatriculați, fără drept de reînscriere ulterioară în același liceu. Concomitent, personalul didactic, științifico-didactic și științific va avea dreptul de a beneficia de asistență psihologică, în cazul în care a fost victima unei situații de violență în timpul îndeplinirii obligațiilor de muncă. Prevederile sunt stipulate în proiectul aprobat de Guvern, în cadrul ședinței din 6 martie.

Astfel, în funcție de gravitatea faptei comise și gradul de vinovăție, abaterile elevilor vor atrage următoarele sancțiuni:

  • a) observație, cu înscriere în agenda elevului/catalogul electronic;
  • b) mustrare, cu înscriere în agenda elevului/catalogul electronic;
  • c) eliminarea temporară de la lecții;
  • d) privare de cămin, în cazul în care instituția dispune de cămin, cu excepția elevilor din învățământul general obligatoriu;
  • e) suspendarea elevului pe o durată limitată de timp (maximum 5 zile lucrătoare; un elev nu poate fi suspendat pe durata unui an școlar pentru mai mult de 15 zile lucrătoare);
  • f) preavizarea de exmatriculare;
  • g) exmatricularea, cu drept de reînscriere în anul școlar următor, cu excepția elevilor clasei a X-a, care vor susține un nou concurs de admitere;
  • h) exmatricularea din liceu fără drept de reînscriere ulterioară în aceeași instituție;
  • i) repararea prejudiciului material cauzat prin fapta sa instituției de învățământ, în conformitate cu legislația.

Pentru a putea fi sancționați, faptele trebuie să se petreacă în perimetrul instituției de învățământ sau în spațiul adiacent acesteia sau în cadrul activităților extrașcolare.

Sancțiunile aplicate se comunică, individual, atât elevilor, cât și părinților sau altor reprezentanți legali, după caz. De exemplu, procedura de aplicare a sancțiunilor d) - h) include în mod obligatoriu informarea elevilor și a părinților sau a altor reprezentanți legali, precum și interviul de protecție cu elevul.

În cazul faptelor de violență fizică, psihologică și/sau verbală îndreptate împotriva colegilor, a personalului din învățământul general și profesional tehnic sau în alte situații foarte grave, când prezența elevului în școală constituie un pericol pentru siguranța elevilor sau a personalului și/sau împiedică realizarea dreptului la educație, respectiv la muncă, se pot aplica sancțiunile f) - h). Toți elevii sancționați beneficiază de asistență psihologică.

Potrivit Ministerului Educației, conștientizarea limitelor comportamentele în mediul școlar este foarte importantă, în condițiile în care fenomenul violenței în școală se răspândește tot mai mult.

„Siguranța fiecărui beneficiar al procesului educațional trebuie asigurat de către stat inclusiv prin exercitarea rolului pozitiv de a întreprinde măsuri concrete pentru a descuraja comportamentele violente ale elevilor și a le sancționa atunci când acestea sunt admise”.

De menționat că, noile modificări prevăd și faptul că elevii vor fi recompensați pentru acțiuni sau rezultate apreciate de către comunitatea școlară.

Profesorii din țară ar putea beneficia de protecție juridică împotriva violenței. MEC promite și majorări de salariu
Pedagogii din R. Moldova ar putea beneficia de un mecanism de protecție, inclusiv împotriva violenței. Ministerul Educației și Cercetării (MEC) lucrează în prezentat la elaborarea unui cadru în acest sens. Șeful instituției, Dan Perciun, a anunțat că protecția cadrelor didactice va fi asigurată de c…