Curtea Constituțională a decis: Limba română rămâne în toată legislația R. Moldova

Curtea Constituțională a decis: Limba română rămâne în toată legislația R. Moldova
Sursa foto: captură video

Curtea Constituțională (CC) a admis parțial sesizarea depusă de către deputații Blocului Comuniștilor și Socialiștilor (BCS) Vladimir Voronin, Zinaida Greceanîi și Vlad Batrîncea privind controlul constituționalității Legii nr. 52 din 16 martie 2023 pentru implementarea considerentelor unor hotărâri ale Curții Constituționale. Astfel, sintagma „limba română” va rămâne în toate legile R. Moldova.

„(...) Se declară inadmisibilă sesizarea în partea referitoare la controlul constituționalității articolelor 1,3, 4,5 și 6 din legea nr.52 din 16 martie 2023 pentru implementarea considerentelor unor hotărâri ale Curții Constituționale”, a declarat președinta CC, Domnica Manole.

Judecătorii Vladimir Țurcan și Sergiu Țurcan au formulat opinii separate.

„(...) În hotărârea sa nr.4 din 2021 pentru controlul constituționalității legii cu privire la funcționarea limbilor pe teritoriul R. Moldova, Curtea a reținut că limba de stat a R. Moldova e limba română. Curtea a notat că prin dispozițiile legale contestate s-au operat modificări tehnice ale textului constituțional în acord cu o jurisprudență îndelungată și bine consolidată a Curții. Având în vedere faptul că actele CC nu pot fi contestate, sunt definitive și indiferent de natura lor își produc efectele pe care Constituția le conferă, Curtea a considerat vădit inadmisibilă sesizarea în partea referitoare la modificarea denumirii limbii de stat ca limbă română în actele normative adoptate de Parlament”, a adăugat Manole.

Totodată, CC a declarat neconstituțional art.2 din legea nr.52 din 16 martie 2023.

Art. II. – Se constată desuetudinea textului „funcționînd pe baza grafiei latine” de la articolul 13 alineatul (1) din Constituția Republicii Moldova și a textului „în baza grafiei latine” de la articolul 6 alineatele (2) și (3) din Legea nr.173/2005 cu privire la prevederile de bază ale statutului juridic special al localităţilor din stânga Nistrului (Transnistria)”, este scris în lege.

Manole a precizat că din jurisprudența CC decurge că aplicarea desuetitudinii ține de competența judecătorilor constituționali sau de drept comun.

În martie 2023, deputații PAS a votat un proiect prin care în toată legislația R. Moldova, sintagma „limba română” lua locul „limbii moldovenești”. Astfel, au fost înlocuite și sintagmele „limba oficială”, „limba de stat” și „limba maternă”.

Printre prevederile proiectului mai figura și considerarea desuetudinii textului „funcționând pe baza grafiei latine” din articolul 13 din Constituție. De asemenea, în termen de 30 de zile de la intrarea legii în vigoare, autoritățile publice cu competență de adoptare, aprobare sau emitere a actelor normative inferioare legii vor opera modificările ce se impun.