Veniturile și cheltuielile populației. Datele Biroului Național de Statistică pentru anul 2023

Veniturile și cheltuielile populației. Datele Biroului Național de Statistică pentru anul 2023
Sursa foto: Getty Images

Biroul Național de Statistică (BNS) anunță că, în baza Cercetării Bugetelor Gospodăriilor Casnice, în anul 2023, veniturile disponibile ale populației în medie pe o persoană pe lună au constituit 4915,6 lei, fiind în creștere cu 15,6% față de anul precedent.

Veniturile populației

Câștigurile salariale reprezintă cea mai importantă sursă de venit a populației, înregistrând o creștere cu 1,8 puncte procentuale față de anul 2022.

De asemenea, o pondere importantă în veniturile disponibile medii lunare ale populației o dețin în continuare prestațiile sociale, care au constituit cu 0,4 puncte procentuale mai mult față de anul 2022.

Activitățile pe cont propriu au contribuit la formarea veniturilor populației cu o pondere de 12,7% din veniturile medii lunare ale unei persoane. Veniturile din activitatea individuală agricolă reprezintă 6,4% din totalul veniturilor disponibile, 6,3% revenind veniturilor obținute din activitatea individuală non-agricolă.

Transferurile bănești din afara țării rămân a fi o sursă semnificativă pentru bugetul gospodăriilor. În medie, în anul 2023 acestea au reprezentat 11,1% în veniturile totale sau cu 1,0 punct procentual mai puțin comparativ cu anul 2022.

„În funcție de mediul de reședință, se constată că veniturile populației din mediul urban au fost în medie cu 2299,8 lei (sau de 1,6 ori) mai mari comparativ cu veniturile populației din mediul rural”, anunță BNS.

Principalele surse de venit pentru populația din mediul urban și rural au fost activitatea salarială. Gospodăriile din mediul rural sunt mai dependente de transferurile din afara țării, în comparație cu cele urbane.

Potrivit BNS, veniturile disponibile ale populației în proporție de 94,4% sunt constituite din surse bănești, iar 5,6% reprezintă veniturile în natură. În valori absolute, veniturile bănești au însumat 4638,1 lei lunar în medie pe o persoană, iar cele în natură – 277,6 lei.

Cheltuielile medii lunare de consum

Cheltuielile medii lunare de consum ale populației, în anul 2023, au constituit în medie pe o persoană 4248,4 lei, cu 14,5% mai mult comparativ cu nivelul anului precedent.

Principalele destinații ale cheltuielilor efectuate de gospodării sunt:

  • consumul de produse alimentare – 39,7%;
  • plățile pentru locuință, apă, electricitate și gaze – 17,6%;
  • procurarea de îmbrăcăminte și încălțăminte – 7,8%;
  • Celelalte cheltuieli au fost direcționate pentru achitarea serviciilor de transport (7,0%), mobilier, dotarea și întreținerea locuinței (5,3%), sănătate (4,4%), telecomunicație (4,3%), etc.

Comparativ cu anul 2022, ponderea cheltuielilor pentru locuință, apă, electricitate și gaze s-a majorat cu 1,3%, iar ponderea cheltuielilor pentru restaurante și hoteluri – cu 1,0 punct procentual.

În funcție de mediul de reședință, se constată că, cheltuielile de consum ale gospodăriilor casnice din mediul urban constituie 5391,8 lei și sunt cu 2003,0 lei mai mari față de cheltuielile populației din mediul rural, anunță BNS.