Proprietarii de terenuri, excluși din lista persoanelor obligate să achite polița de asigurare medicală

Proprietarii de terenuri, excluși din lista persoanelor obligate să achite polița de asigurare medicală
Sursa foto: diez.md

Ministra Sănătății, Ala Nemerenco, anunță că de comun acord cu Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) și un grup de deputați din Parlament au decis eliminarea categoriei proprietarilor de terenuri cu destinație agricolă din categoriile de plătitori ai primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală în sumă fixă, care se asigură în mod individual.

Potrivit ministrei, modificarea legislației va fi efectuată în cel mai apropiat timp.

„Astăzi de comun acord cu CNAM și un grup de deputați PAS pe platforma comisiei protecție socială, sănătate și familie a Parlamentului am decis eliminarea categoriei proprietarilor de terenuri cu destinație agricolă din categoriile de plătitori ai primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală în sumă fixă, care se asigură în mod individual (Anexa 2, pct.1, lit a), Legea 1593/2002). Modificarea legislației va fi efectuată în cel mai apropiat timp. Majoritatea din proprietari au primit sau au moștenit aceste terenuri ca rezultat al programului național „Pământ”, proporția unei cote funciare atingând circa 2,5 ha”, anunță Ala Nemerenco.

Astfel, ministra Sănătății susține că toți proprietarii de terenuri, în special cetățenii noștri care nu mai locuiesc în R. Moldova, nu vor mai fi notificați cu referire la plata contribuției sau anunțul despre penalități.

În prezent, proprietarii de teren cu destinație agricolă, cu excepția grădinilor și a loturilor pentru legumicultură, trebuie să achite individual asigurarea, indiferent de faptul dacă au dat sau nu aceste terenuri în arendă sau folosință pe bază de contract. Pentru aceste categorii, prima în sumă fixă constituie 1.014 lei dacă este achitată până pe data de 31 martie 2024.

Urmăriți-ne și pe canalul nostru de TELEGRAM

Persoanele care nu sunt angajate și nici asigurate de Guvern sunt obligate să achite prima de asigurare în mod individual în primele trei luni ale anului, beneficiind și de reduceri.

Categoriile de persoane care trebuie să achite prima în sumă fixă în mod individual:

  • Persoanele fizice care desfășoară activități independente în domeniul comerțului cu amănuntul, cu excepția comerțului cu mărfuri supuse accizelor, vor achita 1.622 de lei.
  • Persoanele fizice care iau în arendă sau folosință terenuri cu destinație agricolă, pe bază de contract, cu excepția grădinilor și a loturilor pentru legumicultură vor achita 2028 de lei.
  • Fondatorii de întreprindere individuală sunt obligați să achite prima în sumă de 2028 de lei.
  • Titularii de patentă de întreprinzător vor achita și ei 2028 de lei.
  • Persoanele fizice neangajate care dau în arendă unități de transport, încăperi, utilaje și alte bunuri materiale, cu excepția terenurilor cu destinație agricolă, cu excepția grădinilor și loturilor pentru legumicultură - 2028 de lei.
  • Persoanele fizice care desfășoară activități în domeniul achizițiilor de produse din fitotehnie și/sau horticultură și/sau de obiecte ale regnului vegetal - 2028 de lei.
  • Alţi cetăţeni ai Republicii Moldova care nu sunt angajați și nu fac parte din niciuna din categoriile enumerate și nu sunt asigurate de Guvern, care se află pe teritoriul Republicii Moldova pentru cel puțin 183 de zile pe an (2028 de lei).
  • Străinii cărora li s-a acordat dreptul de şedere provizorie pe teritoriul Republicii Moldova pentru reîntregirea familiei, pentru studii, pentru activităţi umanitare sau religioase şi care nu sunt angajaţi, dacă tratatele internaţionale nu prevăd altfel (2028 de lei).
  • Persoanele neangajate care exercită independent profesia de medic de familie vor achita 4056 de lei.
  • Sunt obligați să achite asigurarea medicală în sumă fixă până la 31 martie și: mediatorii, notarii, avocaţii, executorii judecătoreşti, experţii judiciari care activează în cadrul unui birou de expertiză judiciară, interpreţii, traducătorii şi administratorii autorizaţi, indiferent de forma juridică de organizare a activităţii, neangajaţi, care au obţinut atestat, licenţă sau autorizaţie în modul stabilit de lege. În cazul acestor categorii, prețul este de 4.056 de lei, în primele trei luni ale anului”.

În cazul în care persoana nu achită asigurarea medicală până pe data de 31 martie 2024, atunci aceasta va fi obligată să plătească valoarea integrală – 12 636 de lei, plus penalitate pentru fiecare zi de întârziere.