Număr limitat de elevi într-o clasă și toaletă la fiecare etaj. Guvernul a aprobat noi reguli sanitare pentru școli

Număr limitat de elevi într-o clasă și toaletă la fiecare etaj. Guvernul a aprobat noi reguli sanitare pentru școli
Sursa foto: Sandu Tarlev

Numărul de elevi în clasele I-IV trebuie să fie de maxim 20, în clasele V-XII de maxim 25, iar clădirile instituțiilor de învățământ primar, secundar ciclul I și II nu trebuie să aibă mai mult de 4 nivele și să dispună de mai multe grupe de încăperi, printre care cele de de învăţământ, ateliere, încăperi sportive şi pentru activități culturale ș.a. Guvernul a aprobat Regulamentul sanitar pentru instituțiile de învățământ primar, secundar ciclul I și II și profesional tehnic.

Potrivit documentului, instituțiile de învățământ se amplasează doar în zonele cu regim locativ pe un sector propriu, distanțat de magistrale şi întreprinderi, conform zonelor de protecție sanitară, iar distanța de la clădire până la aliniamentul străzii este de minim 25 m.

În localitățile rurale ea poate fi micșorată până la 15 m. Totodată, distanţa de la teritoriul instituţiei de învățământ până la obiectele radiotehnice şi sursele de poluare trebuie să nu fie mai mică de 50 metri. Teritoriul instituţiei de învățământ trebuie să aibă iluminare artificială în timpul nopții și toate drumurile, căile de circulaţie trebuie să fie pavate sau asfaltate.

Totodată, clădirea instituţiei de învățământ trebuie să fie proiectată, ţinând cont de accesul tuturor categoriilor de elevi, inclusiv al celor cu dificultăţi locomotorii, de vedere.

Urmăriți-ne și pe canalul nostru de TELEGRAM

Blocurile instituțiilor de învățământ se construiesc și se acomodează la necesitățile elevilor cu cerințe educaționale speciale în conformitate cu legislația din domeniul construcțiilor, inclusiv prin: căi de acces conform normativelor şi standardelor naţionale în construcţie, adaptate la necesităţile persoanelor cu cerințe speciale, wc-uri accesibile, uşi şi ascensoare accesibile/largi ș.a.

La fiecare etaj se amplasează havuzuri pentru apă potabilă, iar în cazul neconformității apei se vor utiliza recipiente - dozatoare de apă potabilă prevăzute cu pahare de unică folosință. Vestiarele sălilor pentru sport vor fi separate pentru fete și băieți, se amenajează cu cuiere și/sau dulapuri, cu uși care se încuie și separeuri după posibilitate pentru a asigura intimitate în procesul de schimb al hainelor.

În clădirile instituției de învățământ se prevăd la fiecare etaj wc-uri pentru elevi după cum urmează: un scaun de wc pentru maxim 20 de fete, un scaun de wc și un pisoar pentru maxim 20 de băieți, wc-urile să fie accesibile inclusiv și pentru persoanele cu dizabilităţi, utilizatorilor de scaune cu rotile, separate pentru băieţi şi fete.

Cheltuielile aferente punerii în aplicare a prezentei hotărâri vor fi acoperite din contul și în limita mijloacelor financiare aprobate instituțiilor de învățământ primar, secundar ciclul I și II și profesional tehnic, precum și din alte surse, conform legislației.