Ministerul Energiei anunță lansarea unui program de granturi pentru eficiența energetică în servicii sociale

Ministerul Energiei anunță lansarea unui program de granturi pentru eficiența energetică în servicii sociale
Sursa foto: adb.org

Cel puțin 35 de granturi, în sumă de circa 87.000 de euro fiecare, vor fi acordate în cadrul proiectului „Parteneriate locale pentru eficiența energetică în servicii sociale”. Potrivit Ministerului Energiei, granturile vor fi oferite organizațiilor societății civile care vor acționa în parteneriat cu autoritățile publice, pentru transformarea încăperilor, unde se prestează servicii sociale, în clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero și pentru activități de mobilizare comunitară.

Proiectul „Parteneriate locale pentru eficiența energetică în servicii sociale” este finanțat de Uniunea Europeană, co-finanțat și implementat de Fundația Soros Moldova în parteneriat cu IP Keystone Moldova și AO Fondul de Inovații Sociale din Moldova (FISM), anunță Ministerul Energiei al R. Moldova.

„Programul lansat astăzi, cu un buget de peste 4 milioane de euro, reafirmă angajamentul Uniunii Europene de a susține Republica Moldova, în aspirația sa de aliniere la standardele Uniunii, în special în ceea ce privește atingerea neutralității climatice. (...) Grație acestui proiect încăperile unde sunt prestate servicii sociale vor fi modernizate pentru a fi asigurate cu un nivel ridicat de eficiență energetică, iar fondurile economisite vor putea fi reinvestite în dezvoltarea mai amplă a serviciilor sociale.”, a declarat Jānis Mažeiks, ambasadorul UE în R. Moldova.

Pe parcursul implementării proiectului, Fondul de Inovații Sociale din Moldova va asigura asistența tehnică pentru organizațiile societății civile care vor beneficia de granturi, iar Keystone Moldova vor consulta organizațiile în mobilizare comunitară și dezvoltarea activităților de sensibilizare publică, privind consumul responsabil de energie și promovare a eficienței energetice.

Secretara de stat Carolina Novac a declarat că potrivit Planului Național pentru Energie și Climă, urmează a fi eficientizat consumul de energie cu 0,8% anual până în 2030, iar către mijlocul secolului să devenim neutri din punct de vedere climatic.

Proiectul „Parteneriate locale pentru eficiența energetică în servicii sociale” are bugetul total de peste 4,8 mln Euro, din care circa 4,2 mln Euro – sunt alocați de Uniunea Europeană, iar 600,000 Euro este suma co-finanțată de Fundația Soros Moldova.  Proiectul este implementat de Fundația Soros Moldova în parteneriat cu IP Keystone Moldova și AO Fondul de Inovații Sociale din Moldova (FISM), cu durata de 36 de luni, începând din februarie 2024.

Obiectivul general al proiectului este abilitarea organizațiilor societății civile (OSC) din domeniul social să devină piloni puternici în dialogul de politică socială și în consolidarea comunității incluzive pentru grupurile vulnerabile.