Mai mulți elevi vor fi scutiți de susținerea ultimelor teze semestriale la limba străină și informatică

Mai mulți elevi vor fi scutiți de susținerea ultimelor teze semestriale la limba străină și informatică
Imagine simbol

Mai mulți elevi din clasa a XII-a vor fi scutiți de susținerea ultimelor teze semestriale la limba străină și informatică. Mai exact, sunt vizați abiturienții care dețin un certificat cu recunoaștere internațională a competențelor lingvistice în limbi străine sau a competențelor specifice în domeniul informaticii. Modificarea se regăsește în recentele completări ale Regulamentului privind evaluarea și notarea rezultatelor învățării, promovarea și absolvirea în învățământul primar și secundar. Ministerul Educației și Cercetării (MEC) anunță că decizia a fost luată în urma consultării propunerilor elevilor și comunității educaționale.

Astfel, potrivit documentului, tinerii care dețin certificate de competență lingvistică egală sau superioară nivelului B2 (C1 pentru candidații din clasele bilingve) vor avea nota „10” din oficiu la ultima teză la disciplina Limba străină. Nota maximă din oficiu la ultima teză semestrială la Informatică le va reveni și absolvenților care au promovat examenele pentru certificarea internațională a competențelor specifice domeniului informaticii.

O altă prevedere importantă se referă la înmatricularea elevilor care au urmat studiile într-o instituție de învățământ de peste hotare în sistemul educațional național. Potrivit MEC, aceștia nu vor susține diferențe de program și vor urma doar curriculumul național, conform anului școlarizării.

Urmăriți-ne pe canalul nostru de Telegram

„Nu vor susține diferențe de program pentru anii precedenți de studii elevii din clasele liceale transferați de la un profil la altul pentru disciplinele școlare care conform Planului-cadru de învățământ au un număr diferit de ore. La fel, elevii absolvenți ai instituțiilor de învățământ profesional tehnic la încadrarea în învățământul liceal prin transfer sau înmatriculați în cadrul concursului de admitere în învățământul liceal, precum și elevii absolvenți ai instituțiilor de învățământ profesional tehnic și ai școlilor medii de cultură generală la încadrarea în învățământul liceal cu frecvență redusă”, au mai precizat responsabilii de la Minister.

Totodată, va fi modificată procedura de notare a elevilor în cadrul evaluărilor formative. Astfel, la toate disciplinele școlare se vor nota rezultatele învățării, obținute la evaluarea formativă (la realizarea sarcinilor de învățare și a produselor curriculare), la evaluarea sumativă (după caz, se apreciază cu calificative/descriptori, aplicând procedeul de convertire) și se vor înscrie în catalogul școlar, fiind argument pentru calculul la încheierea mediilor semestriale.

Modificarea Regulamentului privind evaluarea și notarea rezultatelor învățării, promovarea și absolvirea în învățământul primar și secundar face parte din măsurile de debirocratizare în sistemul educațional, lansate de Ministerul Educației la sfârșitul anului trecut. Documentul poate fi consultat AICI.