Locatarii blocurilor multietajate vor avea distribuție orizontală și contoare individuale la căldură

Locatarii blocurilor multietajate vor avea distribuție orizontală și contoare individuale la căldură
Sursa foto: Ministerul Energiei

Clădirile instituțiilor publice și construcțiile noi vor fi obligatoriu conectate la sistemele centralizate de alimentare cu energie termică (SACET), care vor fi dezvoltate și eficientizate. Cabinetul de miniștri a aprobat astăzi o serie de modificări legislative în acest sens. Scopul constă în dezvoltarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică și a instalațiilor de cogenerare de înaltă eficiență.

Potrivit Ministerului Energiei, modificările introduse la legea privind energia termică şi cogenerarea prevăd obligația de a conecta/reconecta la SACET clădirile autorităților și instituțiilor publice.

„Un alt element important introdus prin proiectul de lege ține de stabilirea zonelor unitare de alimentare cu energie termică pentru care autoritățile administrației publice locale vor stabili obligativitatea consumatorilor aflați în raza de acoperire a acestora de a se conecta exclusiv la sistemele centralizate de alimentare cu energie termică, iar deconectarea acestora în raza acestor zone urmează a fi interzisă, cu excepția cazului în care acoperirea integrală a consumului de energie termică va fi asigurată din surse regenerabile”, precizează responsabilii.

Totodată, proiectul legii prevede obligația de a conecta la SACET-uri, în cazul existenței posibilităților tehnice, clădirile noi construite, precum și cele supuse renovărilor majore cu susținerea financiară a Fondului de eficiență energetică în sectorul rezidențial.

O altă modificare introdusă se referă la posibilitatea unităților termoenergetice de a investi în reconstrucția sistemelor interne de distribuție a căldurii în blocuri pentru modernizarea și eficientizarea acestora, prin înlocuirea sistemelor sovietice verticale, pe sisteme de distribuție orizontale. De asemenea, întreprinderile energetice vor putea dota cu contoare individuale fiecare apartament.

Urmăriți-ne și pe canalul nostru de TELEGRAM

„Locatarii blocurilor cu sisteme de distribuție reabilitate, pe orizontală, Puncte Termice Individuale și contoare pe apartament vor putea gestiona individual consumul de agent termic. Pentru ei, noțiunea de „sezon de încălzire” va dispărea”, a declarat ministrul Energiei, Victor Parlicov.

Pentru a putea interveni în rețelele interne din bloc, întreprinderile energetice vor trebui să stabilească, împreună cu locatarii, punctul de delimitare a rețelelor. În prezent, acesta se află la peretele blocului, iar de administrarea corectă şi eficientă a rețelelor interne sunt responsabili gestionarii blocurilor locative. Multe instituții de acest tip sunt în stare de faliment, nefiind în stare să asigure nivelul de investiții necesare pentru menținerea rețelelor în stare satisfăcătoare, explică cei de la Minister.

De asemenea, proiectul de lege prevede obligația unităților termoenergetice de a valorifica energetic deșeurile și energia regenerabilă și să stocheze energia, cu includerea acestor acțiuni în planurile de dezvoltare a întreprinderilor în baza analizelor cost-beneficiu.

„O altă modificare propusă ține de crearea premiselor necesare în vederea atragerii finanțărilor în domeniul termoenergetic pentru reabilitarea, modernizarea utilajului unității termoenergetice prin încheierea contractelor de performanță energetică cu prestatorii de servicii energetice, în conformitate cu prevederile Legii cu privire la eficiența energetică”, notează Ministerul Energiei.

Autoritățile susțin că modificările introduse vor aduce o serie de avantaje, precum economii de energie primară (gaze naturale) din producerea combinată a energiei termice și electrice în valoare de 4,7 milioane m3/an, reducerea tarifelor pentru energie termică pentru consumatorii casnici, restabilirea serviciului de alimentare cu apă caldă menajeră, precum si reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.