După 27 de ani, R. Moldova va avea un nou Cod silvic

După 27 de ani, R. Moldova va avea un nou Cod silvic
Imagine simbol

După 27 de ani, R. Moldova va avea un nou Cod silvic. În cadrul ședinței plenare din 28 martie, deputații au adoptat un proiect de lege în acest sens. Documentul reglementează regimul juridic al terenurilor fondului forestier, competențele autorităților administrației publice centrale și locale - cu referire la raporturile silvice, activitățile pentru supravegherea stării și folosirii durabile a fondului forestier și cinegetic, dar și normele de folosire a pădurii.

De asemenea, sunt reglementate măsurile de protecție a fondului forestier, conservarea și ameliorarea biodiversității pădurilor, precum și răspunderea pentru încălcarea legislației silvice.

Totodată, noul Cod prevede divizarea pădurilor pe grupe, subgrupe și categorii funcționale. Grupa întâi funcțională, cu funcții speciale de protecție, se referă la pădurile care sunt utilizate pentru conservarea naturii, conservarea genofondului şi ecofondului forestier, cercetare științifică, protecția patrimoniului istoric și cultural, protecția  corpurilor de apă și a solului,  recreere și turism ecologic.

Urmăriți-ne și pe canalul nostru de TELEGRAM

„Grupa a doua funcțională, cu funcții de protecție și producție, vizează pădurile polivalente ce asigură securitatea alimentară și energetică a populației, care sunt utilizate pentru producția de lemn, comerțul cu lemn și produse nelemnoase, toate contribuind la protecția mediului”, se menționează în nota Legislativului.

Actualul Cod silvic a fost adoptat în 1997. În perioada 2001-2017, documentul a suferit mai multe modificări, însă, conform Ministerului Mediului, acesta conține prevederi vagi și generale.

Codul silvic, elaborat de către Ministerul Mediului, va intra în vigoare, cu unele excepții, la expirarea a 12 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al R. Moldova. La data intrării în vigoare a noului Cod, se va abroga Codul silvic actual și Legea pentru ameliorarea prin împădurire a terenurilor degradate.