Din ASD în AND: Administrația de Stat a Drumurilor se reorganizează prin transformare în societate pe acțiuni

Din ASD în AND: Administrația de Stat a Drumurilor se reorganizează prin transformare în societate pe acțiuni
Imagine simbol. Sursa foto: Administrația de Stat a Drumurilor / Facebook

Întreprinderea de Stat „Administrația de Stat a Drumurilor” (ASD) va fi reorganizată prin transformare în Societatea pe Acțiuni „Administrația Națională a Drumurilor” (AND), cu capital integral de stat. Guvernul a aprobat un proiect de hotărâre în acest sens în cadrul ședinței din 12 iunie.

Astfel, Agenția Proprietății Publice (APP) va exercita, în numele statului, funcția de deținător de acțiuni ale AND. În termen de trei luni de la data intrării în vigoare a hotărârii, APP va asigura reorganizarea întreprinderii.

„Disponibilizarea personalului ca urmare a reorganizării Întreprinderii de Stat „Administrația de Stat a Drumurilor”, în cazul imposibilității transferului acestuia, se va efectua în conformitate cu legislația muncii. Cheltuielile ce țin de reorganizare vor fi acoperite de către Întreprinderea de Stat „Administrația de Stat a Drumurilor”, în proces de reorganizare”, precizează autorii proiectului.

Potrivit documentului, reorganizarea ASD în societate pe acțiuni constituie o primă etapă de restructurare a întregului sistem de întreținere a drumurilor publice, care se propune a fi realizat în trei etape succesive, cu ulterioara absorbție a societăților pe acțiuni cu capital majoritar de stat specializate în întreținerea drumurilor publice.

Prima etapă vizează reorganizarea Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” în Societate pe Acțiuni „Administrația Națională a Drumurilor” cu capital integral de stat. În cadrul acestei etape se va asigura inclusiv evaluarea obligatorie a patrimoniului ASD.

Urmăriți-ne și pe canalul nostru de Telegram

A doua etapă: întrucât în cadrul societăților pe acțiuni cu capital majoritar de stat specializate în întreținerea drumurilor publice, în structura capitalului social al acestora, se regăsește capital privat (persoane fizice, deținătoare de acțiuni) urmează ca Guvernul să întreprindă măsuri în vederea consolidării pachetelor de acțiuni prin procurarea de către stat a pachetelor de acțiuni proprietate privată din cadrul societăților pe acțiuni cu capital majoritar de stat specializate în întreținerea drumurilor publice.

Ulterior, în contextul realizării etapei a doua, va fi demarată cea de - a treia etapă: reorganizarea S.A „Administrația Națională a Drumurilor” cu capital integral de stat, prin absorbție a celorlalte 10 societăți pe acțiuni specializate în întreținerea drumurilor publice.

Amintim că anul trecut au fost operate mai multe modificări la Legea drumurilor. Una dintre acestea presupunea reorganizarea Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin fuziune cu cele zece întreprinderi regionale de întreținere a drumurilor și crearea societății pe acțiuni cu capital integral de stat S.A. „Administrația Națională a Drumurilor”. Iniţiativa a fost criticată atunci de economiştii de la Expert-Grup.

Întreprinderea de Stat „Administrația de Stat a Drumurilor” a fost fondată în anul 2002, ca urmare a reorganizării Administrației de Stat a Drumurilor în întreprindere de stat subordonată Ministerului Transporturilor și Comunicațiilor. Conform statului său, ASD este responsabilă de gestionarea, întreținerea, repararea, modernizarea, dezvoltarea și exploatarea drumurilor publice. Capitalul social al întreprinderii constituie 20.176.351 lei.