De la începutul războiului, 2.094 de ucraineni au primit cetățenia R. Moldova

De la începutul războiului, 2.094 de ucraineni au primit cetățenia R. Moldova
Sursa foto: gov.md

În perioada 24 februarie 2022 – 29 februarie 2024, potrivit datelor din Registrul de stat аl populației, 2.094 de cetățeni ai Ucrainei au dobândit cetățenia R. Moldova. Totodată, în perioada de referință 804 ucraineni au fost recunoscuți ca cetățeni ai R. Moldova, în conformitate cu Legea cetățeniei R. Moldova. Datele au fost prezentate pe 25 martie de Inspectoratului General pentru Migrație (IGM).

Protecția temporară:
În perioada 1 martie 2023 – 25 martie 2024, în sistemul informațional al Inspectoratului General pentru Migrație privind protecția temporară s-au preînregistrat în total 50 395 persoane. Au fost eliberate 41325 buletine de identitate ale beneficiarilor de protecție temporară, inclusiv 11 908 pentru minori.

Sistemul de azil:
La 25  martie 2024, în total, în sistemul de azil al R. Moldova sunt înregistrate 1.290 persoane, dintre care: 207 persoane cu statut de refugiați (Ucraina-1), 381 beneficiari de protecție umanitară (Ucraina-176), 702 persoane solicitante de azil în proces de examinare (Ucraina-229).

Permise de ședere:
La 25 martie 2024, pe teritoriul R. Moldova sunt documentați cu permise de ședere valabile – 6.935 cetățeni ai Ucrainei, dintre care:

  • cu drept de şedere permanentă – 3.244;
  • drept de şedere provizorie – 3.691.

Dobândirea cetățeniei R. Moldova:
În perioada 24 februarie 2022 – 29 februarie 2024, potrivit datelor din Registrul de stat аl populației, 2280 cetățeni ai Ucrainei au solicitat dobândirea cetățeniei Republicii Moldova în conformitate Legea cetățeniei Republicii Moldova. Din ei 2094 ucraineni au dobândit cetățenia Republicii Moldova. Totodată, în perioada de referință 804 ucraineni au fost recunoscuți ca cetățeni ai Republicii Moldova în temeiul legii menționate.