De la începutul anului, peste 6.000 de moldoveni s-au angajat în câmpul muncii. Cele mai solicitate domenii

De la începutul anului, peste 6.000 de moldoveni s-au angajat în câmpul muncii. Cele mai solicitate domenii
Sursa foto: pixelshot

Peste 6000 persoane aflate în căutarea unui loc de muncă au fost plasate în câmpul muncii, de la începutul anului curent, anunță Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM). Din numărul total, 3.117 erau șomeri iar 163 - zilieri/angajați în baza unui contract de o perioadă de până la 3 luni.

Din cele 6.000 de persoane plasate în câmpul muncii, 3.068 sunt femei, 937 persoane cu vârsta 55 - 65 ani, 82 persoane cu dizabilități, 58 cetățeni ai R. Moldova reveniți de peste hotare și 26 persoane de etnie romă.

Din numărul total de șomeri, 1.615 sunt femei, 1.905 din mediul rural, 1.001 tineri cu vârsta 16 - 35 ani, 459 persoane cu vârsta 55 - 63 ani, 26 romi, 52 migranți reveniți de peste hotare și 82 persoane cu dizabilități.

Conform activităților economice, persoanele s-au angajat în câmpul muncii în domenii precum agricultură, industria prelucrătoare, comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, transporturi, depozitare şi comunicaţii, administraţie publică, asistenţă socială obligatorie, învăţământ, sănătate şi asistenţă socială ș.a.

Urmăriți-ne pe canalul nostru de Telegram

ANOFM recomandă persoanelor care se află în căutarea unui loc de muncă să se adreseze la una din subdiviziunile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă. Serviciile sunt gratuite şi sunt destinate atât pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, cât şi pentru persoanele angajate care doresc să-şi schimbe locul de muncă.

Pentru înregistrarea cu statut de şomer este necesar ca persoana să se prezinte la cea mai apropiată STOFM cu următoarele acte:

  • buletinul de identitate sau permisul de ședere, după caz, cu termenul valabil;
  • actele de studii şi de calificare deținute;
  • copia ordinului de eliberare de la ultimul loc de muncă pentru persoanele care au activat în ultimele 24 de luni calendaristice premergătoare datei înregistrării;
  • alte documente confirmative (după caz).