Cum poate fi restituită suma impozitului pe venit achitat în plus în 2023? Explicațiile Serviciul Fiscal de Stat

Cum poate fi restituită suma impozitului pe venit achitat în plus în 2023? Explicațiile Serviciul Fiscal de Stat
Sursa foto: Scott Graham / Unsplash

Persoanele fizice rezidente ale R. Moldova care nu desfășoară activitate de întreprinzător pot solicita restituirea sumei impozitului pe venit achitat/reținut în plus pentru perioada fiscală 2023, anunță Serviciul Fiscal de Stat (SFS).

Astfel, pentru a beneficia de restituirea sumei menționate, persoanele fizice urmează să depună la SFS „cererea de restituire a sumei achitate/reținute în plus”, conform modelului aprobat prin Ordinul SFS nr. 134/2017.

Cererea de restituire poate fi depusă în format electronic, prin intermediul serviciului ,,Declarație electronică”, în cazul în care persoana fizică dispune de semnătură electronică sau mobilă sau pe suport de hârtie, de sine stătător la subdiviziunea teritorială a Serviciului Fiscal de Stat în raza căruia se deservește. La cerere se vor anexa documente confirmative, după caz, conform Ordinului SFS nr.134/2017.

Urmăriți-ne și pe canalul nostru de Telegram

Pentru a depune cererea în mod electronic este necesar să parcurgeți următorii pași:

  • accesarea Cabinetului personal al contribuabilului de pe pagina web a SFS www.sfs.md și autentificarea pe portal prin intermediul serviciului M-Pass;
  • accesarea compartimentului „Declarație electronică pentru persoane fizice” -> compartimentul „Declarație/cerere nouă” -> rubrica „Cerere de restituire”;
  • completarea câmpurilor necesare din cererea de restituire și atașarea documentelor confirmative;
  • salvarea, semnarea și expedierea cererii către SFS.

Suma impozitului pe venit achitat/ reținut în plus se restituie în termen de până la 45 de zile de la data primirii cererii de către Serviciul Fiscal de Stat.