Astăzi este ultima zi când agricultorii afectați de imperiile din 2023 pot depune cereri pentru compensații

Astăzi este ultima zi când agricultorii afectați de imperiile din 2023 pot depune cereri pentru compensații
Colaj ziar.md. Sursa foto: Fermieri Agrobiznes Club

Astăzi, 15 martie, este ultima zi când agricultorii pot depune cereri de acordare a ajutorului financiar pentru compensarea parțială a prejudiciilor cauzate de calamitățile naturale din anul 2023. Potrivit Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA), același termen limită este valabil în cazul depunerii cererilor de acordare a subvenției în avans pentru proiectele investiționale de îmbunătățiri funciare.

Anterior, Executivul a alocat 50 de milioane de lei din Fondul de intervenție pentru agricultorii care au suferit pierderi în urma secetei din anul 2023 la cultura porumbului, precum și pentru fermierii din nordul țării, care au fost afectați de furtunile și ploile din 25 iulie 2023.

Ajutorul financiar se acordă în cazul în care, potrivit actelor de constatare, seceta a afectat cel puțin 60% din recolta culturii de porumb sau furtuna a distrus mijloacele fixe care nu pot fi reabilitate.

În scopul obținerii ajutorului financiar, solicitantul trebuie să întrunească următoarele condiții:

  • să dețină actul de constatare a pagubelor cauzate culturilor agricole/mijloacelor fixe de calamitățile naturale din anul 2023;
  • să dispună de cont bancar în monedă națională;
  • să dispună de Raportul statistic nr. 4-AGR „Totalurile semănatului pentru recoltă” pentru cultivatorii de porumb, înregistrat la organul teritorial pentru statistică, până la 3 iunie 2023 (excepție fiind solicitanții care gestionează o suprafață de teren agricol mai mică de 10 ha și solicitanții de ajutor pentru distrugerea mijloacelor fixe de producție);
  • să aibă termenul de funcționare utilă neexpirat pentru plantațiile multianuale, conform Catalogului mijloacelor fixe, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 941/2020;
  • să fie inclus în scrisoarea Direcției agricultură, relații funciare și cadastru Edineț, adresată Guvernului (nr. 2 din 16 ianuarie 2024).

Mai multe detalii despre regulament și actele necesare pentru depunerea cererii de acordare a ajutorului financiar găsiți AICI.

Urmăriți-ne și pe canalul nostru de Telegram

Cât despre cererile de solicitare a subvenției în avans, acestea se depun pentru următoarele submăsuri:

  • prevenirea și combaterea eroziunii  solului;
  • ameliorarea chimică a solurilor;
  • conservarea și sporirea fertilității solurilor.

Potrivit criteriilor de eligibilitate, solicitantul subvențiilor poate fi persoana juridică/fizică sau unitatea administrativ teritorială de nivelul întâi, care deține teren în proprietate, posesie sau folosință, înregistrat în modul stabilit de lege, și urmează să implementeze proiectul într-o unitate administrativ - teritorială de nivelul întâi.

Suportul statului constituie 80 % din valoarea proiectului eligibil și nu va depăși 800 mii lei, iar plățile vor fi efectuate în două tranșe:

  • I tranșă - 70% din valoarea subvenției, care va fi achitată în condiția prezentării dovezilor cofinanțării din partea Beneficiarului în proporție de cel puțin 20%, din valoarea proiectului investițional;
  • a II-a tranșă – 30% din valoarea subvenției, se va efectua în baza cererii de debursare, la darea în exploatare a obiectului investiției și prezentarea actelor confirmative.

Dosarul de solicitare urmează să fie depus la Direcțiile teritoriale ale AIPA din jurisdicția în care solicitantul va efectua investiția. Mai multe detalii despre pachetul necesar de documente găsiți AICI.